کهکشان ایران - چین

تفکری نوین برای همکاریهای دو ملت باستانی

cicpd منظومه

تعاونی تولید و توزیع ایران – چین منظومه ای است از کهکشان ایران چین.‌

هدف اصلی ما استفاده از دانش، تجربیات و سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعتی چین در ایران است تا بدینوسیله بتوانیم کارآفرینی بیشتر، تولید بالاتر و حضور در بازارهای جهانی داشته باشیم.

منطقه تجاری پارس

منظومه منطقه تجاری پارس، به منطقه ای اطلاق می شود که در سالیان بسیار دور تاجران ایرانی  را به کشورهای دیگر وصل میکرده. اگر چه در پی حوادث سیاسی و طبیعی بسیاری از  بخش های امپراطوری بزرگ ایران از آن جدا شده و به صورت کشورهای مستقل در آمده اند

波斯的贸易区是伊朗旧帝国与其邻国之间的一条古老的商业道路。 尽管随着时间的推移,这个帝国的部分地区已经分离并成为独立的国家。 该平台的目的是重新连接当今处于该贸易区第一和第二环的国家
ictctc.png

مرکز توسعه مبالات فناوری، فرهنگ و تجارت ایران - چین

یکی دیگر از منظومه های کهکشان ایران – چین مرکز توسعه مبادلات است. این مرکز که به صورت یک شرکت در منطقه آزاد گوانجو از استان گواندونگ چین به ثبت هم رسیده است به دنبال ایجاد کانالهای مطمئن و نفوذ به بازار چین برای کالاهای صنعتی ایران است